Het aandeel leerlingen in het vmbo dat kiest voor bètatechniek, is na een lichte stijging weer iets gedaald. Bij havo en vwo is ook sprake van een lichte daling van het aandeel leerlingen dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en/of Natuur en Techniek. Dat blijkt uit de Techniekpact Monitor 2020.

In de periode 2009-2013 was in het vmbo een daling te zien van het aandeel leerlingen dat in het derde leerjaar kiest voor bètatechnische richting. Dat aandeel nam toen af van 24% tot 20%. Sindsdien schommelt het rond dat percentage. In 2018-2019 was sprake van een lichte stijging van 19% tot 20%, dit schooljaar jaar was er weer een lichte daling tot 19%. Het aandeel is het hoogst in de basisberoepsgerichte leerweg (24%), gevolgd door kaderberoepsgerichte leerweg (23%) en de gemengde leerweg (9%).

Havo en vwo

Het aandeel leerlingen op havo en vwo dat kiest voor een N-profiel is dit schooljaar licht afgenomen, na een stijging tussen 2010 en 2015 en een stabilisatie daarna. Van de havo-leerlingen koos dit schooljaar 40% een N-profiel en van de vwo-leerlingen maakte 60% die keuze.

Lees meer…

Deel dit bericht: