Studiebeurs ook voor deeltijdopleiding tekortvakken

Ook voor universitaire lerarenopleidingen in deeltijd kan voortaan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd. Tot 1 augustus jongstleden kon dat alleen voor voltijdsopleidingen. Het betreft opleidingen in de zogenoemde tekortvakken.

Studenten die in 2017 starten met een universitaire lerarenopleiding of educatieve master voor een eerstegraadslesbevoegdheid in een tekortvak, kunnen de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 oktober 2017. Voor 2018 geldt dat de tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober 2018.

Ook leraren die die minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd kunnen de tegemoetkoming ontvangen.

De tekortvakken in het voortgezet onderwijs zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

Lees meer…

Leraren kunnen beurs voor master aanvragen

Leraren in het primair of voortgezet onderwijs die in februari willen beginnen aan een masteropleiding, kunnen tot 31 maart 2017 een beurs aanvragen.

Met de tegemoetkoming kunnen leraren doorstuderen én in het onderwijs werken. Voor de praktijk- of onderzoeksopdracht kunnen ze stageovereenkomst met een schoolbestuur sluiten.

Meer informatie voor leraren primair onderwijs

Meer informatie voor leraren voortgezet onderwijs

Nu ook studiebeurs voor leraren Informatica

Universitaire studenten die na hun bachelor of master een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in het schoolvak Informatica gaan volgen, kunnen nu ook een studiebeurs van 5000 euro krijgen.

Er is een tekort aan docenten Informatica in het voortgezet onderwijs. Daarom investeert het ministerie van OCW mee in de opleiding van leraren. Ook promovendi kunnen in aanmerking komen voor de studiebeurs.

De tegemoetkoming van 5000 euro bestond al voor de vakken wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Recent afgestudeerde universitaire studenten en promovendi die een eerstegraadsbevoegdheid gaan halen voor Nederlands, Engels, Frans, Duits, Grieks of Latijn kunnen een eenmalige studiebeurs krijgen van 3000 euro.

Meer informatie staat op www.matersvoorhetvo.nl.