Bepaalde schoolvakken in gevaar door lerarentekort

Het lerarentekort in het voortgezet onderwijs is zo nijpend, dat bepaalde vakken uitvallen. Dat meldt de Telegraaf, die zich onder andere baseert op wat de VO-raad hierover zegt.

Woordvoerder Stan Termeer van de sectororganisatie zegt in de krant dat op basis van arbeidsmarktprognoses te voorspellen is ‘dat scholen wel zullen moeten besluiten bepaalde vakken bij gebrek aan docenten niet meer te geven’.

De krant laat ook directeur-bestuurder Martin van den Berg van de Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs aan het woord: ‘Gezien de uitstroom en instroom van docenten in het onderwijs, kan ik voorspellen dat we volgend jaar al vakken moeten schrappen, wat een verarming is van het aanbod.’

Op scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving worden nu al bepaalde vakken niet meer gegeven, vertelt bestuursvoorzitter Henk Post: ‘Ik schrap (…) al lessen informatica en natuurkunde, terwijl er wel behoefte aan is.’ Volgens hem leggen scholen nu ‘noodverbanden aan, zodat het beeld nog wat geflatteerd is’.

Lees meer…

Geld voor regionale projecten tegen lerarentekort

Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen kunnen cofinanciering krijgen voor regionale projecten om het lerarentekort terug te dringen.

Hebt u een goed idee om het aantal en de kwaliteit van leraren voor met name de tekortvakken te vergroten? De Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs voorziet in cofinanciering. U kunt tot 1 februari 2018 een aanvraag indienen.

Kandidatenpool tekortvakken blijft nog online

Scholen voor voortgezet onderwijs die docenten zoeken voor de tekortvakken, kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de gratis Kandidatenpool tekortvakken op de online vacaturebank MeesterBaan.

De kandidatenpool is in maart jongstleden in opdracht van het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds Voion opgericht om extra leraren te werven die de juiste bevoegdheid kunnen halen en om het werkgevers gemakkelijker te maken geschikte leraren te vinden.

Lees meer…

Studiebeurs ook voor deeltijdopleiding tekortvakken

Ook voor universitaire lerarenopleidingen in deeltijd kan voortaan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd. Tot 1 augustus jongstleden kon dat alleen voor voltijdsopleidingen. Het betreft opleidingen in de zogenoemde tekortvakken.

Studenten die in 2017 starten met een universitaire lerarenopleiding of educatieve master voor een eerstegraadslesbevoegdheid in een tekortvak, kunnen de tegemoetkoming aanvragen tot en met 31 oktober 2017. Voor 2018 geldt dat de tegemoetkoming kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 31 oktober 2018.

Ook leraren die die minder dan vijf jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd kunnen de tegemoetkoming ontvangen.

De tekortvakken in het voortgezet onderwijs zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

Lees meer…