Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen kunnen cofinanciering krijgen voor regionale projecten om het lerarentekort terug te dringen.

Hebt u een goed idee om het aantal en de kwaliteit van leraren voor met name de tekortvakken te vergroten? De Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs voorziet in cofinanciering. U kunt tot 1 februari 2018 een aanvraag indienen.

Deel dit bericht: