Grote tevredenheid over onderwijs-cao’s – PO/VO

Het onderwijs is de sector met de meeste werknemers die tevreden zijn over de cao die op hen van toepassing is. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het onderwijs is 91,4% van de werknemers tevreden of heel tevreden over hun cao. Daarmee staat...

Ouders nog altijd ontevreden over passend onderwijs – PO/VO

Ouders geven passend onderwijs nog steeds een onvoldoende. De grootste problemen komen volgens hen door te grote klassen en gebrek aan expertise. Dat meldt belangenorganisatie Ouders & Onderwijs. Ouders vinden vooral dat klassen kleiner moeten zijn (44%), zo...

Kennisnetwerken Besturen goed gewaardeerd – PO

Deelnemers aan de regionale kennisnetwerken Besturen van VOS/ABB geven aan dat ze hier heel tevreden over zijn. Veruit de meeste deelnemers beoordelen de inhoud van bijeenkomsten van deze netwerken als goed tot zeer goed. Dat blijkt uit een tevredenheidsenquête die...