Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen: nieuwe tijdlijn – PO/VO

Met de invoering van de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS) kunnen basis- en voortgezet onderwijs gebruikmaken van een nieuwe tijdlijn voor onder andere het stichten van scholen. De nieuwe tijdlijn is voor het basisonderwijs van kracht sinds 1 februari, voor...