Stroomschema’s toelaatbaarheidsverklaringen – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft twee stroomschema’s gepubliceerd waarmee scholen kunnen zien bij welk samenwerkingsverband zij voor een leerling een toelaatbaarheidsverklaring kunnen aanvragen. Het ene stroomschema heeft betrekking op het primair onderwijs...

Slob: Niet geld, maar leerling is bepalend

Geld mag geen rol spelen bij het al of niet verlengen van een toelaatbaarheidsverklaring. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.De vragen van Kirsten van den Hul (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) volgden op een uitzending van...