Geld mag geen rol spelen bij het al of niet verlengen van een toelaatbaarheidsverklaring. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in antwoord op Kamervragen.

De vragen van Kirsten van den Hul (PvdA) en Lisa Westerveld (GroenLinks) volgden op een uitzending van Reporter Radio. In die uitzending kwam aan de orde dat jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs soms te vroeg van school worden gestuurd. Dat zou te maken hebben met financiële keuzes van samenwerkingsverbanden.

De minister benadrukt dat financiële overwegingen ‘geen rol mogen spelen’ bij het al of niet verlengen van toelaaatbaarheidsverklaringen. Per individuele leerling moet volgens Slob worden afgewogen ‘of het in het belang van de ontwikkeling van de leerling is om door te gaan in het onderwijs of de school te verlaten en een volgende stap te maken’.

Tegelijkertijd snapt hij dat sommige samenwerkingsverbanden ‘scherpe financiële keuzes’ moeten maken.

Lees meer…

Deel dit bericht: