Klokkenluiders: nieuwe modelregelingen – PO/VO

Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen gebruikmaken van de nieuwe modelklokkenluidersregeling. De nieuwe modelregeling is aangepast aan de Europese richtlijn die klokkenluiders beter moet beschermen. Naar verwachting komt eind maart de nieuwe modelregeling voor het...