Maatschappelijk vastgoed aan te veel regels gebonden

Er zijn te veel regels op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting. Bovendien zijn veel regels niet goed uit te voeren, meldt Bouwstenen voor sociaal.

Het is volgens dit platform voor maatschappelijke vastgoed nauwelijks te doen om alle wetten en regels na te leven. ‘Ik weet niet of we met droge ogen aan onze bestuurder kunnen vertellen dat we aan alle regels voldoen’, zo citeert Bouwstenen voor sociaal Willem Raaijmakers, hoofd vastgoed van de gemeente Breda.

Zijn collega Martin Timmermans van de gemeente ‘s-Hertogenbosch uit zich in vergelijkbare bewoordingen: ‘Het al of niet voldoen aan wet- en regelgeving is geen keuze. Maar om aan alles te voldoen is een enorme opgave. Het is überhaupt al lastig erachter te komen welke regels er zijn en waar wat allemaal wordt besloten.’

Hoofd onderwijshuisvesting Chantal Broekhuis van de samenwerkende Utrechtse schoolbesturen PCOU en de Willibrord Stichting schetst hetzelfde beeld: ‘Het is lastig nieuwe regels bij te houden en telkens opnieuw te implementeren.’

Lees meer…

Korting op bijeenkomst onderwijs en vastgoed

De najaarsbijeenkomst Bouwstenen 2013 gaat over maatschappelijke voorzieningen en vastgoed. Er is op deze bijeenkomst op 5 december in Bussum aandacht voor onderwijs en kinderopvang.
Let op: De vroegboekkorting is voor VOS/ABB-leden verlengd tot en met 31 oktober.

Tijdens de najaarsbijeenkomst kunnen scholen in gesprek met gemeenten en kinderopvangbedrijven over onder andere:

• Kindcentra – met als voorbeeld de integrale kindcentra (IKC’s) in Harlingen
• Dubbel gebruik van scholen – wat levert het op?
• De overheveling van de budgetten voor het buitenonderhoud en andere afstemmingszaken – met onder andere Stichting Voila en Optimus Onderwijs
• Samenwerking bij het vastgoedmanagement – theorie en praktijk

Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door onder anderen minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst, voorzitter Annemarie Jorritsma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Marc Calon van de koepel van woningbouwcorporaties Aedes. Voorzitter Rinda den Besten van de PO-Raad vertegenwoordigt het onderwijs. Ook directeur Lex Staal van de Brancheorganisatie Kinderopvang werkt aan de bijeenkomst mee.

Paul Schnabel, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), zal een presentatie geven waarin hij ingaat op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Hij zal onder meer focussen op de kwetsbare mensen in de Nederlandse samenleving. Maurice de Hond, initiatiefnemer van de Steve JobsScholen (O4NT), zal ingaan op de combinatie van onderwijsvernieuwingen en kinderopvang.

Korting!
Speciaal voor leden van VOS/ABB is de vroegboekkorting verlengd tot en met 31 oktober. U betaalt tot die tijd 150 euro per persoon. Vermeld in uw online aanmelding voor welke organisatie u werkt en dat u gebruik wilt maken van de VOS/ABB-ledenkorting.

Na 31 oktober betaalt u voor deelname 375 euro per persoon.