In 2050 moet al het onderwijsvastgoed klimaatneutraal zijn. Geraamde kosten: 20 miljard euro. Wat is nodig om dit voor elkaar te krijgen en wat kunnen schoolbesturen doen? Wij spraken hierover met Gerhard Jacobs van onze huisvestingspartner HEVO.

In 2030 moet de CO2-uitstoot in Nederland met 55% zijn teruggedrongen en in 2050 moet er sprake zijn van een reductie met 95%. ‘Die doelstellingen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, dus deze opgave is niet vrijblijvend. Alle sectoren moeten bijdragen aan de reductie, dus ook het onderwijs’, zegt Jacobs in het decembernummer van ons magazine Naar School.

Om tot realisatie van alle plannen over te kunnen overgaan, ligt de bal volgens hem nu voor een belangrijk deel bij de overheid. Om te beginnen moet het Rijk met geld over de brug komen. ‘Om de klimaatopgave waar te maken, is alleen al in het PO en VO tussen nu en 2050 een extra kapitaalinjectie van 20 miljard euro nodig.’

Hij legt in magazine Naar School uit waarom de problematiek in het funderend onderwijs het grootst is: ‘Het PO en VO hebben verreweg de meeste vierkante meters gebouwen, verspreid over verschillende locaties. Die versnippering maakt verduurzaming moeilijker en duurder.’

Lees het artikel Op weg naar klimaatneutraal vastgoed

Deel dit bericht: