Examencontracten onaanvaardbaar en onwettig

Examencontracten zijn onaanvaardbaar en onwettig, benadrukken de onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en Arie Slob.

De minister reageren op signalen uit Tweede Kamer dat leerlingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en het mbo examencontracten voorgelegd krijgen op basis waarvan ze bij tegenvallende schoolexamenresultaten uitgesloten kunnen worden van deelname aan het centraal examen.

In 2016 liet toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer weten dat examencontracten in het voortgezet onderwijs onaanvaardbaar en illegaal zijn. Dit geldt ook voor het vavo en het mbo, benadrukken Van Engelshoven en Slob.

Lees meer…

Vavo wordt opengesteld voor jongere leerlingen

Voor het vavo wordt de toegangsleeftijd verlaagd. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer.

Bussemaker komt tegemoet aan de wens van de Kamer om het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs open te stellen voor leerlingen die in het lopende schooljaar 18 jaar worden. Nu ligt de leeftijdsgrens voor toelating tot het vavo nog op 18 jaar, maar in de nieuwe situatie zullen dus ook leerlingen van 17 jaar naar het vavo kunnen.

Medio 2017 gaat komt een wetswijziging die de verlaging van de toegangsleeftijd mogelijk maakt. De maatregel moet schooluitval tegengaan.

Geen uitbesteding categoraal aan vavo

In de brief van de minister staat ook dat zij niet tegemoet komt aan de wens van de Kamer om het voor categorale vo-scholen mogelijk te maken leerlingen les te laten volgen in schoolsoorten binnen het vavo die de categorale school zelf niet aanbiedt.

Volgens Bussemaker zou er oneigenlijke concurrentie kunnen ontstaan als bijvoorbeeld een categorale mavo door middel van uitbesteding eveneens havo- en vwo-opleidingen kan aanbieden.