Voor het vavo wordt de toegangsleeftijd verlaagd. Dat staat in een brief van minister Jet Bussemaker van OCW aan de Tweede Kamer.

Bussemaker komt tegemoet aan de wens van de Kamer om het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs open te stellen voor leerlingen die in het lopende schooljaar 18 jaar worden. Nu ligt de leeftijdsgrens voor toelating tot het vavo nog op 18 jaar, maar in de nieuwe situatie zullen dus ook leerlingen van 17 jaar naar het vavo kunnen.

Medio 2017 gaat komt een wetswijziging die de verlaging van de toegangsleeftijd mogelijk maakt. De maatregel moet schooluitval tegengaan.

Geen uitbesteding categoraal aan vavo

In de brief van de minister staat ook dat zij niet tegemoet komt aan de wens van de Kamer om het voor categorale vo-scholen mogelijk te maken leerlingen les te laten volgen in schoolsoorten binnen het vavo die de categorale school zelf niet aanbiedt.

Volgens Bussemaker zou er oneigenlijke concurrentie kunnen ontstaan als bijvoorbeeld een categorale mavo door middel van uitbesteding eveneens havo- en vwo-opleidingen kan aanbieden.

Deel dit bericht: