Waarom dit jaar geen digitale Centrale Eindtoets?

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) geeft antwoord op veelgestelde vragen over het besluit de digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet aan te bieden.

In november maakte onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer bekend dat er dit schooljaar geen digitale versie van de Centrale Eindtoets komt. Het besluit daartoe volgde op problemen met het afnameplatform Facet in 2018. Dat digitale platform is weliswaar doorontwikkeld, maar het is nog niet stabiel genoeg.

‘Ik vind het niet verantwoord risico’s te nemen met de afname van de Centrale Eindtoets. Om die reden heb ik (…) besloten (…) de digitale afname (…) in 2019 geen doorgang te laten vinden’, zo liet Slob in november aan de Kamer weten.

Antwoorden op veelgestelde vragen

Het besluit om de digitale Centrale Eindtoets dit jaar niet beschikbaar te stellen, maakte veel vragen los. Op de website van het CvTE staan antwoorden op veelgestelde vragen.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Rubriek ‘Veelgestelde vragen’ wordt geactualiseerd

De juristen van onze Helpdesk benutten de meivakantie om de rubriek Veelgestelde vragen op deze website te actualiseren.

De rubriek wordt niet alleen geactualiseerd, maar ook overzichtelijker gemaakt. Door de veelheid aan onderwerpen is nu niet in één oogopslag te zien welke thema’s aan bod komen. De rubriek zal in de loop van mei zijn bijgewerkt.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Lerarenregister: vragen, antwoorden en reacties

Het ministerie van OCW heeft een artikel gepubliceerd om veelgestelde vragen over het Lerarenregister te beantwoorden. De vragen gaan onder meer over het administratieve werk dat het register oplevert, de privacy en de wijze waarop nascholing vorm kan krijgen.

Op de Facebook-pagina van OCW is intussen een stevige discussie ontstaan over het Lerarenregister. Daar beantwoordt het ministerie veel persoonlijke vragen en kritische opmerkingen. Daarbij wordt benadrukt dat de invoeringsperiode is verlengd met 4 jaar, en dat het register nog in ontwikkeling is. Vanaf 2017 moeten alle leraren zich hier verplicht inschrijven en aangeven hoe ze werken aan hun eigen professionele ontwikkeling. Staatssecretaris Dekker wil het beroep hiermee sterker maken.

Lees het artikel Q&A Lerarenregister van OCW en de reacties op Facebook.

 

Rubriek ‘Veelgestelde vragen’ geactualiseerd

De juristen van de Helpdesk van VOS/ABB hebben de rubriek met veelgestelde vragen geactualiseerd. Deze rubriek in het besloten ledengedeelte van deze website bevat een schat aan informatie.

Alle antwoorden zijn op basis van de laatste informatie gecheckt en er zijn vragen en antwoorden aan de rubriek toegevoegd, onder andere over de 40-urige werkweek, professionalisering en de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Ga naar de veelgestelde vragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Veelgestelde vragen geactualiseerd terug

De vragen zijn op verschillende manieren toegankelijk gemaakt. U kunt zoeken op een zoekterm, maar u kunt ook eerst een selectie maken voor primair of voortgezet onderwijs. Daarna verschijnen de onderwerpen in beeld. Die variëren van huisvesting en financiën tot arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

De rubriek veelgestelde vragen is samengesteld door de Helpdesk van VOS/ABB, op basis van de vragen die daar het meeste binnenkomen. U vindt de veelgestelde vragen op de website via de rubriek ledenservice in de linkerkolom.

Vragen en antwoorden zijn helder geformuleerd. Mocht u toch nog vragen overhouden, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met de Helpdesk, 0348-405250 of mailen aan helpdesk@vosabb.nl.