Inspectie gaat toezien op handhaving veiligheid

De Inspectie van het Onderwijs zal met ingang van het nieuwe schooljaar handhavend optreden op basis van de Wet veiligheid op school. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

‘Scholen hebben dit schooljaar de tijd gekregen om de centrale elementen uit de wet te implementeren. De inspectie zal met ingang van komend schooljaar starten met handhaving’, schrijft Dekker naar aanleiding van een bericht dat één op de negen leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gepest.

Handhaving betekent dat de inspectie scholen zal aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die inspanning als toereikend kan worden gezien.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Asbest: Thorbecke SG in Zwolle weer open

De havo/vwo-locatie van de openbare Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle is weer open. Afgelopen donderdag werd het gebouw gesloten, omdat er asbest was aangetroffen.

Donderdagochtend werd een rapportage van een asbestinventarisatie gepresenteerd. Daaruit bleek dat er nader onderzoek nodig was, waarvoor de school uit voorzorg dicht moest.

De resultaten van het onderzoek zijn vrijdagmiddag gepresenteerd. Er is alleen in afgesloten ruimten asbest aangetroffen. De lucht blijkt schoon. ‘Dit betekent dat er met betrekking tot asbest op de Thorbecke Scholengemeenschap geen gezondheidsrisico aanwezig is en ook niet geweest is’, meldt de school.

Het personeel en de leerlingen konden maandag weer gewoon naar school.

Tweede Kamer verdeeld over aanpak pesten

Tweede Kamerlid Vera Bergkamp vindt dat scholen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij pestgedrag van leerlingen aanpakken. Dinsdag debatteerde de Kamer over een plan van aanpak tegen pesten.

Het plan werd in maart gepresenteerd door staatssecretaris Sander Dekker van OCW en Kinderombudsman Marc Dullaert. Zij willen scholen wettelijk verplichten om pesten aan te pakken. De hoogleraren onderwijsrecht Pieter Huisman en Paul Zoontjens en advocaat Martijn Nolen reageerden in april in de Volkskrant op het plan door te stellen dat de school niet een ‘alziend oog’ tegen pesten is. Zij signaleren dat er al voldoende mogelijkheden zijn, ook in de wet, om pesten tegen te gaan. Het is daarom volgens hen zeer de vraag wat het nut is van het plan van Dekker en Dullaert.

De PO-Raad en VO-raad schreven naar aanleiding van het plan van de staatssecretaris en de Kinderombudsman in mei een brief aan de Tweede Kamer. In die brief benadrukken de sectororganisaties dat het een slecht plan is om van bovenaf op te leggen wat scholen moeten doen tegen pesten. Ze vinden dat scholen zelf een keuze moeten kunnen maken voor een geschikte pestaanpak. ‘De overheid moet gaan over het ‘wat’ en aan de sector het ‘hoe’ overlaten’, zo staat in de brief. Ze noemen het verder ‘ongewenst’ om de Inspectie van het Onderwijs een grotere rol te geven.

De kritiek op het plan is door de Tweede Kamer deels overgenomen. D66’er Bergkamp vindt ook dat scholen zelf moeten kunnen bepalen hoe zij pestgedrag van leerlingen aanpakken. Zij ziet echter wel een belangrijke rol voor de inspectie weggelegd. Ook vindt zij dat de overheid een belangrijke taak heeft om scholen te adviseren over goede antipestmethodes.

PvdA-Kamerlid Loes Ypma vindt dat antipestprogramma’s die al door scholen worden gebruikt, moeten worden getoetst op hun effectiviteit. Goede methodes kunnen dan worden toegevoegd aan een lijst met bewezen methodieken. De VVD’er Brigitte van den Burg is bang dat de wet niets meer voorstelt als scholen zelf mogen bepalen hoe ze pesten aanpakken.

SP-Kamerlid Eric Smaling wil niet dat scholen wettelijk verplicht worden om pesten aan te pakken, omdat ze het al druk genoeg hebben met allerlei andere dingen. Het onderwijs kan volgens hem niet met de verantwoordelijkheid voor elk maatschappelijke probleem worden opgezadeld. PVV’er Harm Beertema pleit voor strenge maatregelen tegen pesters. Als een leerling zich drie keer schuldig maakt aan ernstige pesterijen, zou hij of zij van school moeten worden gestuurd.