Formats schriftelijke berisping en (niet) verlengen – PO/VO

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB hebben vier praktische formats online gezet. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u deze formats downloaden: De formats hebben betrekking op schriftelijke berispingen en het al dan niet verlengen van het arbeidscontract:...

Werkgevers akkoord met verlenging cao – PO

De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020. In het akkoord staat dat: er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het...