De leden van de PO-Raad hebben ingestemd met het onlangs bereikte onderhandelaarsakkoord voor een verlenging van de CAO PO 2019-2020.

In het akkoord staat dat:

  • er eenmalig een extra toelage wordt uitgekeerd aan alle medewerkers in het primair onderwijs (0,7% van het jaarsalaris in 2020, toegevoegd aan de eindejaarsuitkering);
  • er met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2020 een arbeidsmarkttoelage wordt toegekend aan leraren in het voortgezet speciaal onderwijs die lesgeven aan leerlingen met uitstroomprofiel ‘vervolgonderwijs’;
  • hiermee de afspraken rond de actualisering van functiebeschrijvingen worden nagekomen.

De lopende cao is hiervoor opengebroken, met de bedoeling deze te verlengen tot en met 31 december 2020. De leden van de PO-Raad zijn daar nu dus mee akkoord.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: