Kinderen van vluchtelingen doen het goed

Bijna vier op de tien kinderen van vluchtelingen die tussen 1995 en 1999 naar Nederland kwamen, zaten in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op havo of vwo. Daarmee deden zijn het beter dan andere niet-westerse migrantenkinderen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) volgde ruim 53.000 kinderen van vluchtelingen uit de jaren 90. De grootste groep kwam uit Afghanistan, gevolgd door Irak en voormalig Joegoslavië.

Zij bleken het in het onderwijs beter te doen dan kinderen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond. Ze haalden gemiddeld hogere scores op de Cito-toets, kregen hogere adviezen voor voortgezet onderwijs en volgden in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker havo of vwo.

Lees meer…

Twee scholen gezocht voor pilot VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk Nederland en Codename Future zijn voor het ontwikkelen van lesmateriaal op zoek naar twee pilotscholen voor voortgezet onderwijs.

Het lesmateriaal beoogt dat leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs een genuanceerd beeld krijgen over de redenen waarom vluchtelingen naar Nederland komen. Ook wordt aandacht besteed aan de situatie waarin vluchtelingen terechtkomen.

Twee digitale lessen sluiten aan op verschillende methoden voor aardrijkskunde en mens & maatschappij. Filmpjes, verdiepingsvragen en verwerkingsopdrachten bieden de mogelijkheid om te variëren en leerlingen zelfstandig en centraal kennis te laten opdoen.

Scholen die het lesmateriaal met minimaal één klas (vmbo, havo of vwo) willen ervaren, kunnen zich aanmelden bij Martijn Spekman van Codename Future: martijn@codenamefuture.nl of 070-3024770.