In vmbo-t moet ook praktijk aan bod komen

In 2021 volgen alle leerlingen op het niveau van de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo ook praktijkgericht onderwijs. Het maakt daarbij niet uit of ze naar het mbo willen of naar de havo. Dat staat in een brief van de onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob aan de Tweede Kamer.

De ministers schrijven in hun brief dat het curriculum van de theoretische leerweg, afgezien van de versterkte inzet op loopbaanoriëntatie en –begeleiding, bij de invoering van de profielen in het vmbo geen actualisatie heeft ondergaan. ‘Dat maakt dat het programma sterk verouderd is en niet meer goed aansluit op behoeftes van jongeren en op het vervolgonderwijs’, aldus Van Engelshoven en Slob.

De theoretische leerweg mist volgens de ministers een vak waarin leerlingen op een praktische wijze gericht werken aan beroepsoriëntatie en beroepsbeelden. ‘Een groeiend aantal scholen heeft de afgelopen jaren hierop zelf actie genomen en aanvullende onderwijsprogramma’s of een andere aanpak ontwikkeld’, zo staat in de brief. Van Engelshoven en Slob willen dat alle vmbo-scholen dit overnemen.

De maatregel staat tevens in het licht van ‘het hardnekkige misverstand (…) dat de theoretische leerweg meer waard zou zijn dan de gemengde leerweg’.

Lees meer…

Vmbo-t en havo samenvoegen: wat vindt u van dit plan?

De MBO Raad pleit ervoor vmbo-t en havo te integreren in voorbereidend beroepsonderwijs. De VO-raad spreekt van een ‘interessant’ voorstel. Wat vindt u ervan? Mail uw mening aan mvandenbogaerdt@vosabb.nl

De sectororganisatie van het middelbaar beroepsonderwijs vindt dat jongeren langer de tijd moeten krijgen om te kiezen voor een bij hun talenten passende beroepsopleiding. ‘Dat kan worden gerealiseerd door vmbo-t/mavo en havo te integreren tot voorbereidend beroepsonderwijs’, aldus de MBO Raad.

Het idee is onderdeel van een de verklaring 10 bouwstenen voor een toekomstbestendig mbo die de MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) hebben aangeboden aan Vaste Kamercommissie Onderwijs.

Interessant
De VO-raad noemt de gedachte om vmbo-t en havo samen te voegen ‘interessant’. Voorzitter Paul Rosenmöller van de sectororganisatie van het voortgezet onderwijs: ‘Uit dit manifest blijkt dat het mbo net als het vo de urgentie voelt van de ontwikkeling naar onderwijs dat sneller inspeelt op de veranderingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Onderwijs dat meer uitgaat van talenten van leerlingen in plaats van structuren en instellingen, en dat meer ruimte biedt voor leerroutes op maat.’

Uw mening!
Wat vindt u van het voorstel van de MBO Raad om vmbo-t en havo samen te voegen? Welk probleem wordt ermee opgelost? Welke kansen biedt het? Welke eventuele gevaren ziet u?

Mail uw reactie naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.