Manifest voor minder lesuren in voortgezet onderwijs

Leraren in het voortgezet onderwijs willen maximaal 20 uur per week lesgeven in plaats van 25 uur. Dit staat in een manifest van de lerarengroep VO in Actie.

Het manifest staat in het teken van verlaging van de werkdruk in het voortgezet onderwijs. Het is dinsdag overhandigd aan de Vaste Kamercommissie OCW.

De Telegraaf citeerde eerder Kim van Strien, lerares Frans en bestuurslid van VO in Actie. Zij verwijst naar het voortgezet onderwijs in Finland, waar het volgens haar beter geregeld is dan in Nederland: ‘Daar hebben docenten gemiddeld per jaar 550 contacturen met leerlingen, tegen 750 uur in Nederland. We moeten ons echt afvragen of zoveel uur nog wel werkbaar is voor het docentenkorps.’

Acties slaan over naar voortgezet onderwijs

Na de acties in het primair onderwijs komen nu ook leraren in het voortgezet onderwijs, het mbo en op de universiteiten in verzet tegen de hoge werkdruk die zij ervaren. Nieuwe actiegroepen, zoals VO in Actie, denken aan stakingen.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet komt het woord ‘lerarentekort’ niet voor, terwijl in het voortgezet onderwijs daar al lang tijd sprake van is. Dat is vooral het geval bij bepaalde vakken, zoals natuurkunde, scheikunde, Duits, Frans, klassieke talen en wiskunde.

De actiegroep VO in Actie wil vooral dat leraren minder uren voor de klas hoeven te staan: 20 lesuren bij een fulltime baan in plaats van de huidige 24 uur. ‘Het is tijd om de noodklok te luiden voor het VO’, schrijft VO in Actie op Twitter.

VO in Actie: ‘Ontzettend veel uren’

Een van de oprichters van VO in Actie is lerares Frans Kim van Strien. Zij zegt in dagblad AD: ‘Als je kijkt naar andere landen staan Nederlandse leraren ontzettend veel uren voor de klas. We moeten meer tijd krijgen om lessen voor te bereiden en nakijkwerk te doen.’

De VO-raad zei eerder in een kritisch commentaar op het regeerakkoord: ‘Rutte III doet geen boter bij de vis’. Het nieuwe kabinet investeert de komende jaren wel honderden miljoenen euro’s in het onderwijs, maar dat geld gaat allemaal naar het primair onderwijs, dat al langer actievoert en begin oktober heeft gestaakt.

Toch is ook het primair onderwijs niet tevreden met de toezeggingen. PO in Actie heeft een staking aangekondigd van twee dagen in november.