Scholen ‘gematigd positief’ over passend onderwijs

De Volkskrant heeft een rondgang gemaakt langs scholen die dit schooljaar al passend onderwijs hebben ingevoerd. De conclusie van de krant: deze scholen zijn er gematigd positief over.

Op 1 augustus aanstaande wordt de Wet passend onderwijs van kracht. Het mag dan in principe niet meer mogelijk zijn dat een kind tussen wal en schip valt. De schoolbesturen krijgen zorgplicht: ze moeten zorgen voor een passende plaats voor elk kind, op een van de eigen scholen of buiten de organisatie. Daarvoor zijn er samenwerkingsverbanden.

De aanloop naar passend onderwijs gaat gepaard met veel scepsis. Het onderwijs zou er slechter van worden doordat scholen onvoldoende zouden zijn geoutilleerd om kinderen met een extra zorgbehoefte op te vangen. Onder leerkrachten bestaat de vrees dat de werkdruk toeneemt. Bovendien zouden ouders niet goed worden geïnformeerd.

Toch zijn volgens de Volkskrant pilotscholen in de regio’s Utrecht en Stichtse Vecht, Helmond-Peelland en Zuid-Kennemerland, die een jaar eerder met passend onderwijs zijn begonnen, er gematigd positief over. ‘De scholen zijn vooral blij dat ze meer vrijheid hebben om het beschikbare geld naar eigen inzicht te besteden’, meldt de krant.

‘Relatief eenvoudige zorg, zoals voor kinderen met dyslexie of dyscalculie en kinderen die hoogbegaafd zijn, mogen ze bij ons in de regio zelf vormgeven’, zegt Marja van Leeuwen van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO. ‘Het hoeft niet meer aangevraagd en geadministreerd te worden, ze betalen het uit hun eigen budget. Die vrijheid vinden scholen fantastisch.’

De Volkskrant schrijft dat doemscenario’s van bezorgde ouders en leraren over een massale verhuizing van kinderen uit het speciaal onderwijs naar regulier onderwijs in de pilotregio’s niet bleken uit te komen. ‘Vooral in de kleuterklassen en de brugklassen stromen nieuwe zorgleerlingen in, waardoor de overgang geleidelijk gaat. Het gaat bovendien om relatief kleine aantallen, vaak een enkele leerling per klas. Bovendien: voor de ‘zware’ zorgleerlingen blijft het speciaal onderwijs gewoon bestaan.’

Lees meer…

‘Eindexamenfeesten naar de knoppen door alcoholverbod’

Docent en columnist Ferry Haan van het openbare Jac. P. Thijsse College in Castricum pleit voor examenfeesten mét alcohol. 

‘Zonder alcohol geen eindexamenfeesten’, zo staat boven zijn column in de Volkskrant. Hij vraagt zich af of het alcoholverbod voor jongeren tot 18 jaar ertoe leidt dat er minder wordt gedronken. ‘In privéwoningen en bij privéfeesten is alles bij het oude gebleven. Mijn leerlingen, ook die onder de 18, lijken niet erg gebukt te gaan onder de nieuwe strenge drankmaatregelen’, aldus De Haan.

Wie volgens hem wel gebukt gaan onder de nieuwe Drank- en Horecawet zijn de scholen. ‘Veel scholen worstelen met de vraag hoe iets feestelijks te organiseren rond het eindexamen zonder dat drank wordt aangeboden. De voorlopige conclusie is dat dit eigenlijk niet meer kan.’

De ervaringen van het openbare Jac. P. Thijsse College zijn volgens Haan typerend voor het hele onderwijs. Hij verwijst naar een volleybaltoernooi op het strand gevolgd door een feest. Dit jaar waren alle eindexamenleerlingen al vertrokken voordat het feest kon beginnen, volgens Haan omdat er geen alcohol werd geschonken. ‘Het gevolg is dat een jaarlijks hoogtepunt, waar soms nog jaren over gesproken werd, in deze vorm ophoudt te bestaan.’

In het eerste jaar van de verhoging van de alcoholleeftijd is de voorlopige conclusie van Haan ‘dat de eindexamenfeesten naar de knoppen zijn’.

Wat vindt u? Reageer!

‘Scholen te hard afgerekend op score Citotoets’

‘Een school en een kind zijn veel meer dan het resultaat van de Citotoets’, benadrukt woordvoerster Liesbeth van Litsenburg van het Cito. Zij zegt in de Volkskrant dat scholen, leerlingen en leerkrachten veel te veel worden afgerekend op de score van de toets.

De krant laat Van Litsenburg aan het woord in een artikel over mogelijke fraude met de Citotoets. Aanleiding voor dat artikel was dat een leerkracht aan de Volkskrant vertelde dat zijn locatiedirecteur jarenlang de scores van de leerlingen bijwerkte. De zaak is in stilte onderzocht. ‘Te bewijzen viel het nauwelijks. Het was mijn woord tegen het zijne’, aldus deze anonieme leerkracht.

Van Litsenburg van het Cito reageert op het bericht door te benadrukken dat het Cito de toetsen maakt en verkoopt. ‘Zodra de toets hier de deur uit is, is die eigendom van de school. Wij sturen geen bewakers mee en moeten erop vertrouwen dat de scholen niet vals spelen.’ Ze verwijst ook naar een incident vorig jaar toen een Citotoets te koop werd aangeboden op Marktplaats. Het Cito deed aangifte, maar heeft daar nooit meer iets van vernomen. ‘De politie is het alweer vergeten’, aldus Van Litsenburg.

In het kader van de mogelijke fraude met de Citotoets zegt Van Litsenburg dat er in het systeem perverse prikkels zitten. ‘De toets is ooit bedoeld als audit voor de school, maar inmiddels worden scholen, leerkrachten en kinderen veel te veel afgerekend op de score op de toets. Maar een school en een kind zijn veel meer dan het resultaat van de Citotoets.’

Vanaf volgend schooljaar wordt de Citotoets op een later moment afgenomen. De score op de toets moet weer een second opinion worden. Het is de bedoeling dat het advies van de basisschool weer bepalend wordt voor het vervolgonderwijs.

‘Oudere leerkracht moet plaatsmaken’

Oudere leerkrachten moeten plaatsmaken, omdat het onderwijs de laatste jaren een omslag heeft gemaakt naar een meer professionele cultuur en zij daar niet meer bij passen. Dat zegt directeur Kees Francino van de RK-basisschool Damiaan in Zeist in een ingezonden brief in de Volkskrant van vandaag. Hij noemt dit ‘de ware reden’ van het ontslag van oudere leraren.

Francino reageert hiermee op het bericht van CNV Onderwijs van vorige week, dat schoolbesturen massaal af zouden willen van hun oudere leerkrachten. Inmiddels hebben de PvdA en de partij 50Plus daarover Kamervragen gesteld. Zij geven aan dat oudere leraren juist een belangrijke rol hebben bij het coachen van jongere leerkrachten.

‘Softe bedrijfsvoering’
Daar denkt Francino duidelijk anders over. Hij schrijft: ‘Oudere leraren hebben veelal minder veerkracht om zich te voegen in de meer professionele werkomgeving van nu.’ Jonge collega’s kunnen dat volgens hem wel. Hij bepleit dat oudere leerkrachten de mogelijkheid krijgen iets eerder uit te stromen, ten gunste van de jonge leerkrachten.

Uit zijn brief blijkt verder dan Francino vindt dat het (basis)onderwijs zich jarenlang heeft gekenmerkt door een ‘softe bedrijfsvoering, waardoor niet goed functionerende leerkrachten altijd maar bleven zitten’, terwijl de houding van de leidinggevenden vooral ‘verzoenend’ was. Die tijd is voorbij door invoering van het kwaliteitsgerichte werken ‘waarbij opbrengsten centraal staan en de competenties van leerkrachten er daadwerkelijk weer toe doen’, aldus Francino.

Geef hieronder úw reactie op deze discussie.

Openbare scholen scoren hoog op Volkskrantlijst

De Volkskrant heeft zaterdag weer de jaarlijkse kwaliteitslijst van het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Een aantal openbare vo-scholen scoort zeer hoog.

De Volkskrant maakt voor het opstellen van de prestatielijst gebruik van de Maastrichtse ‘cijfertjesprofessor’ Jaap Dronkers. Hij werd ook door RTL Nieuws ingehuurd in een poging om de nodige context aan de lijst met gemiddelde citoscores van basisscholen te geven. De realiteit is dat ook de lijst van de Volkskrant bij lange na geen volledig beeld geeft van de kwaliteit van scholen voor voortgezet onderwijs.

Een aantal openbare vo-scholen scoort zeer hoog. Zo krijgen de Mondia Scholengroep in Vlissingen, de Thorbecke Scholengemeenschap in Zwolle en het Stedelijk Gymnasium in Arnhem elk een 10 van professor Dronkers.

Lees verder op de website van de Volkskrant.

‘Vernieuwers verwoesten rekenonderwijs’

Leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen niet meer goed rekenen. Dat stelt wiskundelerares Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam.

In een ingezonden brief die woensdag in de Volkskrant is gepubliceerd, stelt ze dat vernieuwers het rekenonderwijs hebben verwoest. Den Heijer baseert zich op haar eigen bevindingen en op rekenpilots, waarvan de resultaten onlangs naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

In plaats van de staartdelingen en de rijen met sommen die leerlingen vroeger op de basisschool moesten maken, is het rekenonderwijs van nu met zijn verhaaltjessommen volgens Den Heijer vooral een oefening begrijpend lezen. Het resultaat is, zo schrijft ze, dat de huidige leerlingen uit groep 8 slechter kunnen rekenen dan ooit. Ze ziet die negatieve ontwikkeling ook in het voortgezet onderwijs.

Lees de ingezonden brief en luister via de website van RTV Rijnmond naar een interview met Den Heijer.

Plasterk pleit voor uitstel schoolkeuze

Die discussie is overigens niet nieuw. Al in de jaren zeventig kwam toenmalig minister van Onderwijs Van Kemenade met het plan voor de Middenschool, waarin alle leerlingen van 12 tot 16 jaar hetzelfde onderwijs zouden krijgen. Die Middenschool is er nooit gekomen. Wel kwam er in de jaren negentig de basisvorming met een breed pakket vakken in de brugklassen op alle niveaus. Dit systeem is enkele jaren geleden weer opgeheven omdat het niet goed werkte.

Toch wil Plasterk het debat over de uitstel van schoolkeuze heropenen, omdat volgens hem uit elke internationale vergelijking  blijkt dat Nederland het enige land is waar zo vroeg wordt geselecteerd. “Ik kan deze signalen niet negeren”, zegt hij. Hij vindt ook dat een uitgestelde schoolkeuze past in de huidige tijd, en nodig is voor ‘sociale stijging’. “Jongeren wachten tegenwoordig langer met het maken van een beroepskeuze, en vooral allochtone jongens vallen op dit moment nogal eens buiten de boot”. 

Lees hier het complete vraaggesprek in de Volkskrant.