Nieuwe voorbeeldfuncties OOP – VO

De sociale partners hebben nieuwe voorbeeldfuncties gepubliceerd voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) in het voortgezet onderwijs. Schoolbesturen kunnen de voorbeeldfuncties gebruiken als zij de functies voor het OOP willen actualiseren. De VO-raad en de...

Meedenken over functies primair onderwijs – PO

De PO-Raad en de vakbonden organiseren meedenksessies over voorbeeldfuncties in het primair onderwijs. Deze sessies zijn bedoeld voor schoolbestuurders. De sessies gaan over herkenbare en aansprekende voorbeeldfuncties voor directeuren, logopedisten en...

Overzichten specialisaties en voorbeeldfuncties – PO/VO

In de map HRM onder Downloads op deze website zitten twee overzichten van respectievelijk specialisaties in het primair onderwijs en voorbeeldfuncties in het voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u daar ook een actualisatie van...