Onduidelijk of onderwijs Banenafspraak naleeft – PO/VO

Het is onduidelijk hoeveel mensen met een arbeidsbeperking een baan hebben in het primair en voortgezet onderwijs. Dit staat in een brief over de Banenafspraak van staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede...