Geactualiseerde rekeninstrumenten in Toolbox

Onze online Toolbox is geactualiseerd.

Het betreft instrumenten en publicaties in de volgende mappen:

Basischool

(Voortgezet) speciaal onderwijs

Speciaal basisonderwijs

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Toolbox-model gemiddelde schoolgrootte bijgewerkt

Het Model gemiddelde schoolgrootte in de Toolbox van VOS/ABB is geactualiseerd.

Met dit instrument in de map ‘basisschool’ kunt u berekenen of uw organisatie in de gevarenzone terecht is gekomen en hoeveel scholen en nevenvestiging nog voort mogen bestaan per schooljaar 2014-2015.

In het instrument is de tekst van de Wet op het primair onderwijs (WPO) opgenomen die wijst op de mogelijkheid voor een schoolbestuur om de gemiddelde schoolgrootte te berekenen, ook als het scholen uit meerdere gemeenten betreft of wanneer het schoolbestuur met andere besturen een samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

Met het instrument kunt u de complexe berekeningen overzichtelijk uitvoeren, zodat snel duidelijkheid krijgt en uw beleid kunt onderbouwen.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het instrument downloaden uit de map ‘basisschool’ van de online VOS/ABB-Toolbox.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl