ChristenUnie staat pal voor artikel 23 – PO/VO

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie (CU) staat prominent vermeld dat grondwettelijke verankering van de vrijheid van onderwijs ongewijzigd moet blijven bestaan. De vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet is volgens de ChrsitenUnie...