De Onderwijsraad ziet niets in het wetsvoorstel strategisch HRM. Het is volgens de raad verstandig om het wetsvoorstel in zijn huidige vorm niet in te dienen.

Het advies van de Onderwijsraad sluit aan bij het standpunt van VOS/ABB en de overige profielorganisaties, dat het wetsvoorstel vooral meer verplichtingen en verantwoording met zich meebrengt, zonder dat dit voor het onderwijs enig voordeel oplevert. Terwijl de aandacht vooral gericht moet zijn op ruimte en vertrouwen aan het veld om goed invulling te kunnen geven aan de relatie werkgever-werknemer vanuit strategisch personeelsbeleid, lijkt de focus van de opstellers het omgekeerde te zijn geweest, zo liet onder andere VOS/ABB bijna een jaar geleden al weten.

De Onderwijsraad constateert nu dat het wetsvoorstel voor schoolbesturen de vrijheid van inrichting beperkt, zoals die is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. De noodzaak voor deze inperking wordt volgens de raad onvoldoende aangetoond. Bovendien bieden bestaande wettelijke verplichtingen al genoeg mogelijkheden voor de Inspectie van het Onderwijs om toe te zien op de uitvoering van strategisch HRM.

Ook de noodzaak van de arbeidsrechtelijke maatregelen in het wetsvoorstel wordt volgens de raad onvoldoende onderbouwd. Daarnaast hebben de sociale partners in de cao’s al afspraken gemaakt over strategisch HRM.

Lees meer…

Deel dit bericht: