Nog steeds veel voortijdig schoolverlaters – VO

In het schooljaar 2022-2023 hebben 30.246 leerlingen zonder startkwalificatie het onderwijs voortijdig verlaten. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan de vorige meting over 2021-2022, toen het er 30.242 waren. Met deze aantallen ligt de doelstelling van het ministerie van...

Duimregeling leidt tot meer uitval – VO

In de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn onder andere vanwege de duimregeling meer leerlingen geslaagd dan gebruikelijk. Veel van hen zijn daarna echter uitgevallen, meldt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. De duimregeling was een maatregel in de coronaperiode...

Minder voortijdig schoolverlaters in voortgezet onderwijs – VO

In het voortgezet onderwijs is het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) vorig jaar iets afgenomen. Waren het er in het schooljaar 2017-2018 nog ruim 4700, afgelopen schooljaar waren het er ruim 4500. In procenten uitgedrukt gaat het om een afname van 0,50...