In de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021 zijn onder andere vanwege de duimregeling meer leerlingen geslaagd dan gebruikelijk. Veel van hen zijn daarna echter uitgevallen, meldt onderwijsminister Robbert Dijkgraaf.

De duimregeling was een maatregel in de coronaperiode waarbij eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs ervoor konden kiezen om het resultaat van één vak niet mee te laten tellen, als dit voor hen nodig was om te kunnen slagen. De minister meldt nu dat deze regeling een van de oorzaken is van een toename van het aantal voortijdig schoolverlaters, met name in het mbo. Andere oorzaken zijn het online onderwijs in de coronaperiode en de krappe arbeidsmarkt, die met name mbo-studenten verleidt om werk boven school te verkiezen.

In 2001 waren er 71.000 vsv’ers. De laatste tien jaar lag het met ongeveer 25.000 veel lager, maar door de coronacrisis is het weer toegenomen tot boven de 30.000. Minister Dijkgraaf komt met een nieuwe aanpak om het aantal vsv’ers in met name het mbo weer terug te dringen.

Lees meer…

Deel dit bericht: