Schooldirecteuren willen gratis voorschool – PO

Bijna negen op de tien directeuren in het basisonderwijs willen dat voorschoolse educatie gratis wordt voor kinderen met een taalachterstand. Dat blijkt uit een peiling door de Academie en Vakvereniging Schoolleiders (voorheen de Algemene Vereniging Schoolleiders...

VVE verplichten botst met recht op gezinsleven – PO

Het lijkt juridisch niet mogelijk ouders te dwingen hun nog niet leerplichtige kind deel te laten nemen aan voor- of vroegschoolse educatie (VVE). Dat blijkt uit antwoord van onderwijsminister Mariëlle Paul op een vraag van Tweede Kamerlid Daan de Kort van de VVD. De...

Meedenken over goede start voor jonge kind – PO/VO

De Onderwijsraad werkt op verzoek van de Tweede Kamer aan een advies over een goede start voor het jonge kind. Ook u kunt input leveren voor dit advies. Meedenken met de raad kan tot 23 juni. De Onderwijsraad wijst erop dat de eerste levensjaren van een kind bepalend...

Nog niet overal pedagogisch beleidsmedewerker voorschool – PO

Nog niet alle gemeenten en aanbieders van voorschoolse educatie werken met pedagogisch beleidsmedewerkers. Mogelijk heeft dat te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit de derde meting binnen de monitor naar de implementatie van het gemeentelijk...