Minder vwo-adviezen na doorstroomtoets – PO/VO

De doorstroomtoets heeft in het eerste jaar tot minder vwo-adviezen geleid. Tegelijk werd vooral voor kansarme scholieren het advies naar boven bijgesteld. Dat blijkt uit documenten die de Volkskrant heeft opgevraagd bij het ministerie van OCW. Uit een interne nota...

Meisjes krijgen lager schooladvies – PO/VO

Tot en met het schooljaar 2018-2019 kregen jongens en meisjes in groep 8 van de basisschool een vergelijkbaar advies voor het voortgezet onderwijs. In de twee schooljaren daarna pakte het definitieve schooladvies voor meisjes echter lager uit en namen de...

Eindexamenleerlingen maken zich zorgen over studiekosten – VO

Bijna zes op de tien havo- en vwo-eindexamenleerlingen maken zich (ernstige) zorgen over studiekosten. Dat blijkt uit onderzoek door Qompas, een bureau dat zich richt op loopbaanontwikkeling. Vwo’ers maken zich over het algemeen meer zorgen over hun studiekosten dan...