Animatie over waarderingskader besturen – PO/VO

De Inspectie van het Onderwijs heeft een animatie gemaakt over het waarderingskader voor besturen dat per 1 augustus jongsleden van kracht is. In de nieuwe situatie maakt de inspectie een duidelijk onderscheid tussen de beoordeling op bestuursniveau en schoolniveau....