Webinar over flexibel omgaan met onderwijstijd – PO

Op 3 maart is er een webinar over de manier waarop scholen flexibel kunnen omgaan met de onderwijstijd primair onderwijs. Het ministerie van OCW wil met dit webinar laten zien welke mogelijkheden er binnen de Wet op het primair onderwijs zijn om flexibel om te gaan...

Gratis webinar Naar Inclusiever Onderwijs: 3 maart – PO/VO

Op 3 maart kunt u deelnemen aan een webinar van het mede door VOS/ABB geïnitieerde platform Naar Inclusiever Onderwijs. De eerder aangekondigde vervolgconferentie in februari kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In het webinar zullen vragen centraal staan...