Webinar over doorontwikkeling menukaart NPO – PO/VO

Op 25 april is er een webinar over de doorontwikkeling van de menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het webinar gaat over de vraag hoe onderwijsprofessionals aan de slag kunnen met het NPO, dat zich richt op herstel en ontwikkeling van het onderwijs...

Internationaal webinar over lezen en geletterdheid – PO

Op 18 maart vindt het webinar It takes a village to raise a child – samen werken aan geletterdheid plaats. Dit internationale webinar van VOS/ABB en de Vlaamse zusterorganisatie OVSG is een vervolg op twee eerdere zeer goed bezochte online seminars over dit...

Webinar over boek ‘Een wereld vol kleuren’ – PO

Op 3 februari kunt een gratis webinar bijwonen over het nieuwe boek Een wereld vol kleuren. Dit boek van uitgeverij Kwintessens gaat over de school als een verzamelplaats van verschillen waar kinderen ontdekken dat iedereen een eigen achtergrond heeft met eigen...

Webinar over flexibel omgaan met onderwijstijd – PO

Op 3 maart is er een webinar over de manier waarop scholen flexibel kunnen omgaan met de onderwijstijd primair onderwijs. Het ministerie van OCW wil met dit webinar laten zien welke mogelijkheden er binnen de Wet op het primair onderwijs zijn om flexibel om te gaan...

Gratis webinar Naar Inclusiever Onderwijs: 3 maart – PO/VO

Op 3 maart kunt u deelnemen aan een webinar van het mede door VOS/ABB geïnitieerde platform Naar Inclusiever Onderwijs. De eerder aangekondigde vervolgconferentie in februari kan vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In het webinar zullen vragen centraal staan...