Wereldwijzer: carrouselmodel voor lessen levensbeschouwing – PO

Het project Wereldwijzer geeft leerlingen een bredere blik. Daarover gaat een artikel in het BOOR iMagazine van het openbaar onderwijs in Rotterdam. De tijd van versnipperde groepjes kinderen die lessen moeten skippen en veel te weinig weten over elkaars achtergrond...