Onderwijsraad presenteert werkprogramma 2018

De Onderwijsraad heeft op Prinsjesdag het werkprogramma voor het volgend kalenderjaar gepresenteerd.

In het Werkprogramma 2018 kondigt de raad de volgende adviesonderwerpen aan:

  • Toetsing en examinering.
  • Curriculumontwikkeling.
  • Educatieve dienstverlening aan onderwijsinstellingen.
  • Loopbanen van onderwijsprofessionals.
  • Een blijvend veerkrachtig onderwijsstelsel.

Lees meer…

Wat doet Onderwijsraad in 2017?

De Onderwijsraad heeft traditiegetrouw op Prinsjesdag zijn werkprogramma voor het komende jaar gepubliceerd. Het werkprogramma biedt een overzicht van de onderwerpen waarover de raad in 2017 zal adviseren.

De Onderwijsraad buigt zich over de vraag aan welke eisen het onderwijsbestel moet voldoen om kwaliteitsverbetering te stimuleren, ruimte te bieden voor innovatie en toegankelijkheid te garanderen voor iedereen. In het kader hiervan zijn in het werkprogramma 2017 de volgende onderwerpen voor adviezen of verkenningen opgenomen:

  • Curriculumontwikkeling
  • Sociale cohesie en gelijke onderwijskansen
  • Schoolleiders
  • Bekostiging van en sturing op kwaliteit in het onderwijs

Tevens zal een aantal wetgevingsadviezen worden uitgebracht.

Download Werkprogramma 2017