Toelichting op wijziging bekwaamheidseisen

HRM-specialist Ivo Israel van VOS/ABB geeft een toelichting op de wijziging van de bekwaamheidseisen in het primair en voortgezet onderwijs, zoals die op 1 augustus jongstleden is doorgevoerd.

De kern van deze wijziging is dat de bekwaamheidseisen concreter en beter toetsbaar zijn geworden. De implicaties ervan zijn voelbaar op het niveau van de individuele schoolbesturen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Ivo Israel, 06-22939653, iisrael@vosabb.nl

 

Online herziening van VOS/ABB-katern over Wet BIO

De geactualiseerde versie van het VOS/ABB-katern over de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) is gepubliceerd. Het is een online herziening op het besloten ledengedeelte van deze website.

Juridisch adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB heeft het katern uit mei 2006 in de zomervakantie gereviseerd. De inhoud ervan sluit nu weer aan bij de laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet BIO. Zo is er een hoofdstuk toegevoegd over de evaluatie van deze wet.

Klik hier om de online herziening van het VOS/ABB-katern over de Wet BIO te downloaden (alleen voor leden van VOS/ABB!).

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Primair onderwijs loopt achter met functiemix

In 2014 worden in het primair onderwijs de streefcijfers voor de functiemix waarschijnlijk niet gehaald. Dit komt doordat er knelpunten blijven bestaan waar de meeste scholen nog geen antwoord op hebben. Vooral de uitwerking van de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) blijkt een probleem. Dat blijkt uit een rapportage die is gemaakt in opdracht van het Arbeidsmarktplatform PO.

Minder dan de helft van de schoolleiders en -bestuurders verwacht de einddoelstellingen voor de functiemix in 2014 te halen. Dit heeft te maken met geldgebrek, de vele parttimers en onvoldoende gekwalificeerd personeel. Uit de rapportage blijkt ook dat het actief werken met bekwaamheidsdossiers, zoals voorgeschreven in de Wet BIO, nog geen gemeengoed is.

Schoolleiders en -bestuurders zijn het wel over eens dat de functiemix leidt tot meer functiedifferentiatie, de onderwijskwaliteit verbetert, professionalisering stimuleert en het personeelsbeleid versterkt.