HRM-specialist Ivo Israel van VOS/ABB geeft een toelichting op de wijziging van de bekwaamheidseisen in het primair en voortgezet onderwijs, zoals die op 1 augustus jongstleden is doorgevoerd.

De kern van deze wijziging is dat de bekwaamheidseisen concreter en beter toetsbaar zijn geworden. De implicaties ervan zijn voelbaar op het niveau van de individuele schoolbesturen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Ivo Israel, 06-22939653, iisrael@vosabb.nl

 

Deel dit bericht: