Overzicht wet- en regelgeving passend onderwijs – PO/VO

Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs. Het overzicht is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Het geeft inzichtin wat er vanuit wet- en regelgeving...