Het ministerie van OCW heeft een overzicht gepubliceerd van ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond passend onderwijs.

Het overzicht is bedoeld als hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Het geeft inzicht
in wat er vanuit wet- en regelgeving vereist is en biedt informatie over wat samenwerkingsverbanden en schoolbesturen mogelijk al kunnen doen ter voorbereiding op komende wet- en regelgeving.

Download overzicht

Deel dit bericht: