Wet Gelijke kans op doorstroom: wat zijn de gevolgen? – VO

Moniek Broek heeft tijdens haar stage bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB een artikel geschreven over de Wet Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo. Deze wet treedt naar verwachting met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 in werking. Deze wet heeft onder...