Moniek Broek heeft tijdens haar stage bij de Onderwijsjuristen van VOS/ABB een artikel geschreven over de Wet Gelijke kans op doorstroom naar havo en vwo. Deze wet treedt naar verwachting met ingang van het nieuwe schooljaar 2020-2021 in werking.

Deze wet heeft onder meer als doel om voor alle vmbo-leerlingen in de theoretische of gemengde leerweg gelijke voorwaarden vast te stellen voor hun eventuele doorstroom naar havo-4. Het artikel van Moniek Broek gaat in op de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe wet en schetst enkele gevolgen voor vmbo- en havo-scholen.

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u het artikel downloaden.

Deel dit bericht: