Oudere leraren werken langer door

In het onderwijs is de gemiddelde pensioenleeftijd gestegen naar ruim 64 jaar. Ook werken steeds meer leraren door na hun pensioen. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb), die zich hiervoor baseert op cijfers van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).

In 2016 was de gemiddelde pensioenleeftijd volgens het ABP 64,09 jaar. In 2010 was dat 63,91. In het basisonderwijs is de gemiddelde pensioenleeftijd het laagst: 63,66 jaar.

De AOb meldt op basis van de ABP-cijfers ook dat meer onderwijswerknemers ervoor kiezen na het bereiken van hun pensioen door te werken. In 2016 deden 3469 mensen dit, terwijl dat er in 2007 nog maar 143 waren.

In het primair onderwijs ging dat aantal omhoog van 51 in 2007 naar 1201 vorig jaar. In het voortgezet onderwijs steeg het van 44 naar 1164.

Lerarentekort: meer wijs en grijs in onderwijs

Het aantal leraren dat doorwerkt na hun pensioen is in twee jaar tijd verviervoudigd, meldt Trouw naar aanleiding van het groeiende lerarentekort.

In de krant staat dat eind vorig jaar 1201 medewerkers uit het primair onderwijs nog na hun pensioenverjaardag werkten. In 2014 waren dat er 341. In het voortgezet onderwijs gaat het om 1164 mensen in 2016 en 164 twee jaar eerder. Trouw baseert zich op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lerarentekort

Volgens de VO-raad komt de groei van het aantal pensionado’s voor de klas door het lerarentekort. Dat vermoedt ook de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het gaat hoofdzakelijk om leraren, maar ook om conciërges en onderwijsassistenten.

Lees meer…