Studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt’

Tijdens de studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt!’ zijn in workshops verschillende actuele kwesties aan bod gekomen. De studiemiddag bij de pabo van Hogeschool De Kempel in Helmond was onderdeel van de School!Week 2017.

Na het welkomstwoord door bestuurslid Marcel Lemmen van Hogeschool De Kempel, volgde een inleiding door Wouter Sanderse van Fontys Lerarenopleiding Tilburg & Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Hij is lector Beroepsethiek van leraren en sprak over morele dilemma’s waarmee leraren te maken kunnen krijgen.

Diploma Openbaar Onderwijs

Na de inleiding door Sanderse, volgde een aantal workshops. Zo verzorgde Monique Santegoets van Fontys Hogeschool Kind en Educatie een workshop over het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontwikkelde Diploma Openbaar Onderwijs. De leidende vraag in haar workshop was welke kennis een leerkracht nodig heeft om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling op openbare basisscholen.

In de workshop die docent godsdienst/levensbeschouwing Karel Koolen van Hogeschool De Kempel gaf, ging het over de manier waarop docenten in de klas omstreden kwesties aan bod kunnen laten komen. Het traditionele instructiemodel blijkt niet toereikend als het erom gaat bepaalde vooroordelen onder leerlingen te corrigeren. De dialogische aanpak werkt beter. Daarbij staat het het onderzoekend leren in dialoog centraal.

Samenwerkingsscholen

Docent en onderzoeker Erik Renkema van Hogeschool Windesheim in Zwolle gaf een workshop over samenwerkingsscholen, die vooral in gebieden met demografische krimp in aantal toenemen. Het ging in deze workshop over de vraag wat er in samenwerkingsscholen gebeurt met de identiteit van het bijzonder respectievelijk openbaar onderwijs en hoe deze scholen levensbeschouwelijk onderwijs geven.

Psychotherapeute Reineke Buijsman en docent Lindi Thissen ten slotte verzorgden een workshop over het bespreekbaar maken van taboes in het licht van seksuele en emotionele ontwikkeling en het tegengaan van misbruik. Zij besteedden in dit kader specifiek aandacht aan doelen voor pabo-docenten en leerkrachten in het basisonderwijs.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Sprookjes als levensbeschouwelijke pijnstiller

Sprookjes kunnen een bijdrage leveren aan levensbeschouwelijk onderwijs in de middenbouw van de openbare basisschool. Dat stelt groepsleerkracht Lobke Holverda van openbare basisschool De Margriet in Leidschendam.

Holverda voerde onderzoek uit naar de bruikbaarheid van sprookjes in het kader van de module voor het Diploma openbaar onderwijs van de pabo-opleiding aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Deze module is ontwikkeld in samenwerking met VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO). Het onderzoek van Holverda richtte zich in het bijzonder op de rol die sprookjes kunnen hebben in verliessituaties.

De avonturen in sprookjes zijn volgens haar ‘symbolisch voor beproevingen en emoties waarmee ieder mens – klein of groot – te maken heeft’. Als voorbeelden noemt ze gevoelens van eenzaamheid, verlatenheid, naïviteit en wanhoop. ‘Sprookjes bieden het kind op indirecte wijze een inkijk in zichzelf en vergroten hun inzicht, waarden en ervaringen, wat orde brengt in hun leven.’ In die zin zijn sprookjes volgens Holverda ‘een levensbeschouwelijk genre bij uitstek’.

Zij concludeert dat sprookjes ‘een waardevolle aanvulling kunnen zijn bij levensbeschouwelijk onderwijs in het algemeen en ook over voldoende kwaliteiten beschikken om bij verliessituaties als pijnstiller te kunnen worden ingezet’.

U kunt het onderzoeksrapport Pleisters voor de kinderziel downloaden.