Samsom lanceert plan voor Nieuwe School

Fractievoorzitter Diederik Samsom van de PvdA heeft een plan gelanceerd voor een nieuwe school, die de toenemende tweedeling in het onderwijs tegen kan gaan. Hij denkt aan een school waar kinderen van 2,5 tot 18 jaar naar toe gaan en meer lesuren krijgen.

Samsom presenteerde zijn plan De Nieuwe School op 30 april samen met Eric van ’t Zelfde, rector van de openbare Hugo de Groot Scholengemeenschap in Rotterdam-Zuid. Deze school, die Van ’t Zelfde in een paar jaar tijd wist te transformeren van een van de slechtste tot een van de beste van het land, inspireerde Samsom tot zijn nieuwe plan. In De Nieuwe School krijgen docenten meer tijd om lessen voor te bereiden, beginnen kinderen al met 2,5 jaar met spelenderwijs leren, zijn er meer lesuren in de basisschooljaren en wordt het middelbaar onderwijs breder met meer niveaus, zodat laatbloeiers makkelijker binnen de school naar een hoger onderwijstype kunnen overstappen.

Superschool
De ideeën zijn gebaseerd op de ervaringen van Eric van ’t Zelfde op de Hugo de Grootschool, waarover hij het boek Superschool schreef. Samsom vindt dat verhaal zowel inspirerend als confronterend. Want: ‘Een geweldige prestatie, maar niet duurzaam in het huidige onderwijsbeleid. De extra lesuren en extra voorbereiding zijn niet begroot, komen uit de eigen tijd en plegen roofbouw op het docententeam’. Daarom moet het onderwijs anders, en ook omdat er ‘een hardnekkige scheiding dreigt te ontstaan tussen een kansarme onderlaag en een bovenlaag met alle mogelijkheden’. Volgens Samsom is ‘verbinden’ een cruciale opdracht voor het onderwijs. Zijn Nieuwe School moet hiervoor de oplossing bieden.

Samsom en Van ’t Zelfde onderbouwen hun plan met een essay dat ze gezamenlijk hebben geschreven, met als ondertitel De strijd voor één samenleving, voor kansen voor ieder kind. De publicatie eindigt met de constatering dat er een enorme investering – tot 10 miljard euro – in het onderwijs nodig is om De Nieuwe School te kunnen realiseren. Daar wil Samsom voor strijden.

Reactie 
Bij de NOS reageerde Hein van Asseldonk, voorzitter van de VO-Raad, al direct op het idee van de brede scholengemeenschap. Hij wees erop dat de trend de laatste tijd juist is dat die brede scholen weer worden versmald, omdat ouders de voorkeur geven aan categorale scholen. Adviseur Kaja Sariwating van de ouderorganisatie Ouders & Onderwijs zei bij de NOS dat het ene type school, het andere niet uitsluit. Hij vindt het het belangrijkste dat het onderwijsniveau van een kind niet in beton gegoten wordt.

Nadat Samsom en Van ’t Zelfde hun plan toelichtten in het televisieprogramma RTL Late Night van 2 mei kregen ze direct via Twitter veel steunbetuigingen. De AOb (Algemene Onderwijsbond) reageerde kritisch. De bond zegt dat de Pvda ‘geen essay moet schrijven maar iets moet doen nu de partij nog een onderwijsminister heeft’.

 

 

‘Maatwerkplan alleen voor slimpies’

Directeur Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap OSG Hugo de Groot in Rotterdam vindt het plan van staatssecretaris Dekker voor maatwerk in het onderwijs ‘half werk’ en alleen goed nieuws voor ‘slimpies’. Het plan zou nog onvoldoende ontschotting bieden.

Dekker maakte gisteren bekend dat scholieren voortaan hun beste vak op een hoger niveau mogen volgen. Van ’t Zelfde had graag gezien dat er ook een mogelijkheid komt om een enkel vak op een lager niveau te volgen en daar heeft Dekker het niet over.

‘Alleen beweging omhoog’
De Rotterdamse directeur, bekend van zijn boek Superschool, pleitte in het verleden al voor een maatwerk-diploma en zag een motie hiertoe breed aangenomen door de Tweede Kamer. Hij is dan ook blij dat hij het maatwerk-principe nu aandacht krijgt. ‘Maar het is niet genoeg’, aldus Van ’t Zelfde. ‘Het is helaas alleen een beweging omhoog.’

Hij legt uit: ‘We hebben hier een aantal havisten die bij de bètavakken een 9 gemiddeld staan, maar bij Engels een 4. Ik vind dat zij in staat moeten worden gesteld om het examen Engels op mavo-niveau af te leggen.’

Roostermaker
Dekker heeft dit gisteren geschreven aan de Tweede Kamer en toegelicht op Radio Rijnmond. Hij weerlegt daarin meteen bezwaren als zou het ondoenlijk zijn voor roostermakers als leerlingen vakken op verschillende niveaus volgen. ‘Een roostermaker is een puzzelaar en die komt daar echt wel uit. Dit soort argumenten mogen een organisatorische onderwijsverbetering niet tegenhouden.’