In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek

Directeur Eric van ’t Zelfde van de openbare scholengemeenschap OSG Hugo de Groot in Rotterdam vindt het plan van staatssecretaris Dekker voor maatwerk in het onderwijs ‘half werk’ en alleen goed nieuws voor ‘slimpies’. Het plan zou nog onvoldoende ontschotting bieden.

Dekker maakte gisteren bekend dat scholieren voortaan hun beste vak op een hoger niveau mogen volgen. Van ’t Zelfde had graag gezien dat er ook een mogelijkheid komt om een enkel vak op een lager niveau te volgen en daar heeft Dekker het niet over.

‘Alleen beweging omhoog’
De Rotterdamse directeur, bekend van zijn boek Superschool, pleitte in het verleden al voor een maatwerk-diploma en zag een motie hiertoe breed aangenomen door de Tweede Kamer. Hij is dan ook blij dat hij het maatwerk-principe nu aandacht krijgt. ‘Maar het is niet genoeg’, aldus Van ’t Zelfde. ‘Het is helaas alleen een beweging omhoog.’

Hij legt uit: ‘We hebben hier een aantal havisten die bij de bètavakken een 9 gemiddeld staan, maar bij Engels een 4. Ik vind dat zij in staat moeten worden gesteld om het examen Engels op mavo-niveau af te leggen.’

Roostermaker
Dekker heeft dit gisteren geschreven aan de Tweede Kamer en toegelicht op Radio Rijnmond. Hij weerlegt daarin meteen bezwaren als zou het ondoenlijk zijn voor roostermakers als leerlingen vakken op verschillende niveaus volgen. ‘Een roostermaker is een puzzelaar en die komt daar echt wel uit. Dit soort argumenten mogen een organisatorische onderwijsverbetering niet tegenhouden.’

Delen