Gedwongen seks vaker bij meisjes speciaal onderwijs

Meisjes die voortgezet speciaal onderwijs (vso) volgen, worden vaker gedwongen tot seks dan meisjes op reguliere scholen. Dat blijkt uit het onderzoek Seks onder je 25e voortgezet speciaal onderwijs van Rutgers en Soa Aids Nederland.

Ruim één op de vier meisjes in het vso is ooit gedwongen tot seks, terwijl dat onder meisjes in het reguliere onderwijs 7 procent is.

Meisjes op cluster 4-scholen hebben ook meer seksuele ervaring dan meisjes in het reguliere onderwijs. Ruim één op de drie heeft ervaring met geslachtsgemeenschap tegen een op de zes op reguliere scholen.

Daarnaast heeft één op de vier wel eens een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf verstuurd, tegenover 6 procent van de meisjes op reguliere scholen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren op zmlk-scholen en jongeren op mytylscholen minder ervaring hebben met zoenen en seks dan jongeren in het reguliere onderwijs.

Lees meer…

Je Lijf Je Lief

In het februarinummer van magazine Naar School! van VOS/ABB staat een artikel over Je Lijf Je Lief!.  Dit lesprogramma voor moeilijk lerende kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking gaat over wensen en grenzen in relaties en seks.

In het artikel Veilig praten over seks vertelt docent Lysia van der Krogt van openbare Praktijkschool Westfriesland over haar positieve ervaringen met dit lesprogramma.

Herindicatie ZMLK/SVO niet meer nodig

Dit vloeit voort uit een wijziging van van het Besluit Leerlinggebonden Financiering (LGF) en de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus. Er wordt ook een wijziging doorgevoerd voor de indicatiestelling van jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting (JJI).

Ouders van zeer moeilijk lerende kinderen met het syndroom van Down, die na 1 augustus een indicatie aanvragen, krijgen die indicatie met de nieuwe geldigheidsduur voor de gehele schoolloopbaan.

Voor de zittende kinderen met de indicatie ZMLK/SVD geldt, dat zij – na afloop van de huidige indicatietermijn en ná 1 augustus 2008 – nog één keer geherindiceerd moeten worden Deze herindicatie geldt vervolgens voor de verdere schoolloopbaan.

Jongeren afkomstig uit een justitiële jeugdinrichting kunnen per 1 augustus een cluster 4-indicatie krijgen voor de periode van één jaar. Doel hiervan is te voorkomen dat jongeren niet terecht kunnen op een reguliere school nadat zij uit een justitiële inrichting ontslagen zijn. Het bewijs van inschrijving bij de school in de justitiële jeugdinrichting is voldoende voor de ouders/verzorgers om een beschikking voor één jaar aan te vragen bij de Commissie voor de Indicatiestelling.

De publicatie over deze wijzigingen is rechts bovenaan te downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen