Scholen móeten voldoen aan Wet passend onderwijs

Alle scholen die rijksbekostiging krijgen, moeten voldoen aan de Wet passend onderwijs. Dit betekent dat ze voor elke leerling een passende onderwijsplek moeten vinden. Dat heeft minister Arie Slob voor primair en voortgezet onderwijs dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer benadrukt.

De minister reageerde op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker. Zij ging in op de uitzending van het tv-programma De Monitor, waarin werd gesteld dat reguliere scholen hun rijksbekostiging soms gebruiken om zorgleerlingen te plaatsen op dure particuliere scholen. Becker wijst erop dat dat verboden is en wilde van de minister weten wat de Inspectie van het Onderwijs hiertegen doet.

De minister reageerde door te stellen dat volgens de Wet passend onderwijs ieder kind recht heeft op een passende onderwijsplek in zijn of haar regio. ‘De publieke scholen moeten zo’n plek dus aanbieden, dat is hun zorgplicht’, aldus Slob. Hij vindt het zorgelijk dat sommige scholen daar kennelijk niet in slagen. De minister is het met Becker eens dat de inspectie de scholen hierop moet aanspreken.

Hij roept de scholen die zorgleerlingen verwijzen naar particuliere scholen op zich te melden, zodat het probleem bespreekbaar kan worden gemaakt.

Leerlingen ‘zwaar beschadigd’ naar speciaal onderwijs

Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs is voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. Dat staat in het Algemeen Dagblad.

Volgens het AD nam het aantal toe met 800, zo meldt de krant op basis van een eigen analyse. Het zou vooral gaan om leerlingen die op latere leeftijd naar het speciaal onderwijs gaan, omdat ze in het reguliere onderwijs zijn vastgelopen. Veel van deze kinderen zijn volgens het AD ‘zwaar beschadigd’.

Lees meer…

Krant overdrijft

De Algemene Onderwijsbond (AOb) nuanceert het bericht van het AD. Volgens de bond is het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs niet met 800 toegenomen, maar met 672. Daartegenover staat een krimp in het voortgezet speciaal onderwijs van 306 leerlingen. In totaal gaat het dus om een groei van 366 leerlingen (0,5 procent).

Lees meer…

 

 

 

Particuliere scholen laten zich betalen voor zorgleerlingen

Reguliere scholen overtreden de wet door particuliere scholen te betalen om zorgleerlingen op te vangen, meldt tv-programma De Monitor.

Maupertuus en Winford zijn volgens De Monitor particuliere scholen die door het samenwerkingsverband voor passend onderwijs worden betaald om zorgleerlingen op te vangen.

Het ministerie van OCW laat in een reactie aan De Monitor weten dat particulier onderwijs ‘in heel specifieke zaken een uitkomst kan bieden’, maar dat er geen ‘parallel systeem’ mag ontstaan.

‘Daarom gaan we het in zeer specifieke gevallen mogelijk maken om tijdelijk particulier onderwijs te volgen, mits de scholen er samen voor zorgen dat er ook een definitieve oplossing komt in het bekostigde onderwijs’, aldus een woordvoerder van OCW.

Lees meer…

Samen bouwen aan passend onderwijs

In de Week van passend onderwijs van 24 tot en met 28 maart steken onderwijsbestuurders, schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen de koppen bij elkaar.

Passend onderwijs wordt op 1 augustus aanstaande ingevoerd, maar er zijn nog veel vragen over. Wat kan uw school bieden? Op welke wijze worden leraren ondersteund? Hoe gaat de toelatingsprocedure in zijn werk?

De Week van passend onderwijs biedt ruimte om het samen over de inhoud te hebben. Er is ook een podium voor goede voorbeelden uit de praktijk.

Klik hier voor meer informatie en de online aanmeldmogelijkheid.

Brandpunt slaat plank mis over passend onderwijs

Het actualiteitenprogramma Brandpunt slaat met zijn reportage ‘De onderwijsutopie’ van zondagavond de plank mis. ‘De invoering van passend onderwijs betekent niet dat scholen verplicht álle aangemelde (zorg)leerlingen moeten opvangen’, reageert Anna Schipper, adjunct-directeur van VOS/ABB, daags na de uitzending van de KRO.

‘Dit verhaal klopt niet’. Schipper is niet de enige die zo reageert. Presentator Aart Zeeman wordt via Twitter ‘stemmingmakerij’, ‘propaganda’ en ‘pertinente onjuistheid’ verweten.

Brandpunt ging in de reportage in op de nieuwe wet op het passend onderwijs, die vanaf augustus 2014 het onderwijs verplicht om voor iedere leerling die zich aanmeldt een plek te regelen. In de reportage wordt dit vertaald alsof scholen verplicht zijn elke aangemelde zorgleerling toe te laten, ook als de school hier niet toe in staat is. Schooldirecteuren vertellen in beeld dat dit te zwaar wordt voor de reguliere school.
Het geschetste beeld komt echter niet overeen met de werkelijkheid. Anna Schipper verheldert: ‘De invoering van passend onderwijs regelt nu juist dat een school die het niet aankan, zo’n leerling naar een andere passende plek mag begeleiden.’ Die passende plek kan het speciaal onderwijs zijn.

Speciaal onderwijs blijft
Brandpunt meldt vervolgens dat het speciaal onderwijs ‘zoveel mogelijk moet verdwijnen’. Ook dit klopt niet: het speciaal onderwijs blijft bestaan; het mag alleen niet verder groeien, zodat er zorgvuldig moet worden gekeken welke kinderen verwezen worden. Door de bevolkingskrimp die doorzet, zal dat waarschijnlijk geen groot probleem opleveren. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zorgen voor een dekkend regionaal aanbod aan passend onderwijs.

Dat scholen last hebben van de bezuinigingen en het gebrek aan investeringen is zeker waar, erkent Schipper. ‘Maar het is ook zo dat reguliere basisscholen al jaren leerlingen met leer- en gedragsproblemen opvangen, al sinds de invoering van de wet Weer Samen Naar School in 1998. Juist bij passend onderwijs hoeven de scholen het niet meer alleen te doen. Hiermee zijn juist problemen op te lossen, als scholen het goed en in goed overleg aanpakken. Er is geen reden om er bang voor te zijn.’

VOS/ABB ondersteunt het openbaar onderwijs bij een goede aanpak van passend onderwijs.