Tweede Kamer akkoord met langer partnerverlof

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een verlenging van het partnerverlof. Vanaf volgend jaar krijgt de partner van de moeder van een pasgeboren baby vijf dagen betaald verlof in plaats van twee, zoals nu nog het geval is.

De verlenging van het partnerverlof is een idee van het kabinet. De gedachte erachter is dat een langer verlof een positief effect heeft op de band tussen ouders en kind. De regeling gaat op 1 januari 2019 (mits ook de Eerste Kamer ermee instemt).

Waarschijnlijk vanaf juli 2020 kunnen partners na de bevalling vijf weken verlof opnemen. In die periode krijgen zij 70 procent van hun salaris doorbetaald.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

In nieuwe jaar baby’tje? Drie dagen langer vrij!

De Eerste Kamer heeft unaniem ingestemd met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De meeste maatregelen, bedoeld om het combineren van werk en zorg gemakkelijker te maken, gaan vanaf 1 januari 2015 gelden.

De nieuwe wet regelt dat partners een onvoorwaardelijk recht krijgen op drie dagen ouderschapsverlof rond de geboorte van hun kind. Dit komt bovenop het huidige kraamverlof van twee dagen. De drie dagen ouderschapsverlof voor de partner zijn geen extra vrije dagen: ze worden in mindering gebracht op het onbetaalde ouderschapsverlof dat hij of zij op een later moment kan opnemen.

Een andere maatregel is dat het bevallingsverlof van moeders bij een langdurige ziekenhuisopname van haar pasgeboren kind wordt verlengd. Een moeder krijgt de gelegenheid het bevallingsverlof te verlengen met de opnamedagen in het ziekenhuis, te rekenen vanaf de achtste dag van opname en met maximaal tien weken.

Lees meer…