Leraren en directieleden in het voortgezet onderwijs hebben recht op compensatie van vakantiedagen als die in zwangerschaps- en/of bevallingsverlof vallen. Dat geldt voortaan voor alle schoolvakanties. Dit volgt uit een beslissing van de Hoge Raad.

In artikel 14.1 lid 7 CAO VO staat dat een docent die zwangerschaps- en/of bevallingsverlof heeft in de zomervakantie, dit vakantieverlof later kan opnemen. Andere schoolvakanties blijven in dit artikel onbenoemd.

Een docent was het hiermee niet eens en spande een bodemprocedure aan. Zij stelde dat er door het niet compenseren van zwangerschaps- en/of bevallingsverlof in andere schoolvakanties dan de zomervakantie sprake was van ongeoorloofd onderscheid op basis van geslacht. De Hoge Raad geeft haar daarin gelijk.

Het gevolg hiervan is dat artikel 14.1 lid 7 CAO VO niet meer geldig is. De samenloop van zwangerschaps- en/of bevallingsverlof met alle schoolvakanties moet voortaan worden gecompenseerd. Dit geldt met terugwerkende kracht van vijf jaar.

Voor het primair onderwijs verandert er niets. Daar gold al dat iedere vakantie die samenvalt met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof wordt gecompenseerd.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl 

Deel dit bericht: