Stop met termen ‘witte school’ en ‘zwarte school’

Een groep onderzoekers van de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam pleit er in een opiniestuk in de Volkskrant voor de termen ‘witte school’ en ‘zwarte school’ niet meer te gebruiken.

Scholen met meer dan 50 procent leerlingen met een niet-westerse achtergrond worden aangeduid als ‘zwart’ en scholen met voornamelijk leerlingen met een etnisch Nederlandse of een andere westerse achtergrond als ‘wit’. Volgens de Amsterdamse onderzoekers is Nederland het enige land in Europa waar scholen op deze manier worden getypeerd. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Slovenië is dat, zo stellen zij, ‘ondenkbaar of zelfs schandalig’.

Dat de termen ‘witte school’ en ‘zwarte school’ niet meer zouden mogen worden gebruikt, heeft volgens de onderzoekers te maken met de hiërarchische connotaties die deze termen zouden hebben. ‘In ons onderwijsstelsel worden witte scholen veelal geassocieerd met onderwijs van een goede kwaliteit en met hogere onderwijsprestaties, terwijl zwarte scholen vaak gezien worden als ‘probleemscholen’ die gekenmerkt zouden worden door onderwijs van een mindere kwaliteit, een problematische leerlingpopulatie, veel uitval van leerkrachten en slechte toetsresultaten’, zo schrijven ze in de krant.

De labels ‘wit’ en ‘zwart’ zouden bovendien geen rekening houden met de realiteit in etnisch diverse scholen. ‘De etnische groepen die hier worden aangeduid als zwart – zoals Nederlandse Turken, Marokkanen, Syriërs, Iraniërs, Egyptenaren, Surinamers en Nederlanders van Caribische herkomst – delen geen gemeenschappelijke historische, religieuze, culturele en/of etnische achtergrond en identificeren zich voor een groot deel niet als ‘zwart’. Het is een label dat lang niet altijd zelf is gekozen door de groepen om wie het gaat. Hetzelfde geldt voor het label ‘wit’.’

Lees meer…

Een van de onderzoekers van de UvA wier naam onder het opiniestuk staat, is Hülya Kosar-Altinyelken. Zij pleitte in december vorig jaar in de lokale Amsterdamse krant Het Parool al voor het afschaffen van de termen ‘witte school’ en ‘zwarte school’. 

Lees meer…

Open dagen Amsterdam: slechts witte leerlingen gewenst

Twee rooms-katholieke basisscholen in Amsterdam zijn het zat dat ze nauwelijks ‘witte’ kinderen trekken. Ze organiseren open dagen waarop alleen blanke kinderen en hun ouders welkom zijn. 

Meer dan 90 procent van de leerlingen van de Catharinaschool en De Avonturijn, die onder de Amsterdamse Stichtingen voor Katholiek Onderwijs (ASKO) vallen, hebben een allochtone achtergrond. In een persbericht staat dat ‘mede door de daling van het aantal leerlingen’ het voortbestaan van deze twee scholen in gevaar komt.

ASKO-bestuurder Diane Middelkoop spreekt in verband hiermee de wens uit ‘om meer witte kinderen op de Catharinaschool en de Avonturijn te krijgen’. Er komen volgens haar ‘met regelmaat allochtone ouders aan ons bureau die er op staan dat wij er iets aan doen dat hun kinderen kunnen integreren, als voorbereiding op de maatschappij waar ze straks in terechtkomen’.

Leerlingen van de twee scholen zijn vrijdag langs de huizen gegaan om een folder te verspreiden met de tekst Met de deur in huis: wij zoeken meer witte leerlingen. Er is ook een advertentie verspreid.

ASKO-bestuurder Middelkoop haast zich te zeggen dat ‘zwarte’ leerlingen op zich geen probleem zijn, maar dat ‘de buitenwacht’ er een probleem van maakt als blijkt dat scholen vooral allochtone leerlingen hebben. De actie van de scholen leverde veel media-aandacht op. Volgens Middelkoop werd er vrijdag één leerling ‘met de gewenste huidskleur’ ingeschreven.

Op 27 mei is er op beide scholen een open dag voor ‘witte’ leerlingen en hun ouders.