Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd die de voorwaarden verruimt voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekersleerlingen en overige vreemdelingen. Deze regeling voor het primair onderwijs hoort bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Asielzoekers en overige vreemdelingen kunnen door de coronacrisis en de lockdown van het onderwijs extra leervertraging hebben opgelopen. Met een verruiming van de voorwaarden voor bijzondere bekostiging krijgen scholen de mogelijkheid deze leerlingen extra te ondersteunen.

Onderdeel van de verruiming is een verlenging van de maximale periode waarin een asielzoeker of andere vreemdeling in Nederland is. Die periode gaat van twee jaar en drie maanden naar vier jaar. Tevens zijn (tijdelijk) in de eerstejaarsbekostiging de bedragen per leerling gelijkgetrokken voor asielzoekers en overige vreemdelingen.

Het gaat om een tijdelijke verruiming die vooralsnog geldt voor peildatum 1 mei in het huidige schooljaar, maar de deze verruiming zal  waarschijnlijk ook gelden in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023.

Lees meer…

Deel dit bericht: